Обадете ни се0888 154 035

Еднократни счетоводни услуги

 - Годишно счетоводно приключване, включва съставяне на данъчна декларация, годишен отчет до НСИ, комплект годишен финансов отчет за представяне пред Търговския регистър;

 - Регистриране на заеми в БНБ и последващо отчитане;

 - Изготвяне на статистически отчети и предаването им в Националния статистически институт;

 - Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица;

 - Подготовка и подаване декларации по Закона за местни данъци и такси;

 - Удостоверения и копия на документи, издавани от НАП;

 - Подаване на Декларации и уведомления по чл.15 от Закона за безопасни условия на труд;

 - Подготовка на необходимата документация за Служба по трудова медицина, както и помощ при избор на такава;

 - Регистрация и пререгистрация в Агенция за защита на личните данни;

 

ВИЖТЕ НАШИТЕ ЦЕНИ ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ


Затвори