Обадете ни се0888 154 035

Други административни услуги

 - Публикуване на годишния финансов отчет в Търговския регистър към Агенция по вписванията;

 - Консултации относно провеждане на Общо събрание на собствениците на капитала на търговско дружество и изготвяне на протоколи и решения от управляващите органи;

 - Изготвяне на конкретен договор в съответствие с желанията на клиента – договор за покупко-продажба, договор за изработка, договор за заем, дарение, наем и други;

 - Консултации във връзка с процедури по вписване, промяна на обстоятелства и прекратяване на търговец (чрез ликвидация) по Търговския закон;

 - Заявяване и получаване на удостоверения от Търговския регистър, Централния регистър на особените залози и съда за тежести, запори, ликвидация, несъстоятелност и други.

 

ВИЖТЕ НАШИТЕ ЦЕНИ ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ


Затвори