Обадете ни се0888 154 035

Административни услуги

Навременната и компетентна правна помощ Ви спестява много средства и ценно време. Може да Ви бъдем полезни в отношенията с органите на НАП, в това число за изготвяне на становища по искания от органите по приходите при проверки и ревизии, обжалване на ревизионни доклади, ревизионни актове и актове за прихващане или възстановяване, представяне на възражения срещу актове за установяване на административни нарушения и обжалване на наказателни постановления, и процесуално представителство в съдебните производства във връзка с тях.

 

Законодателството в България търпи динамични изменения и чести допълнения, което изисква от Вас да сте винаги и своевременно информирани за последните изменения на законите и подзаконовите нормативни актове. Това Ви осигурява база при планирането на вашата дейност и гъвкавост при вземането на управленски решения.

 

С индивидуален подход и добра грижа за Вашите интереси ще вложим максимум усилия и знания, професионален опит и квалификация, за да охраним интересите Ви и защитим своевременно правата Ви, както и да разрешим или предотвратим всеки Ваш конкретен правен проблем.

 

ВИЖТЕ НАШИТЕ ЦЕНИ ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ


Затвори